Öğretmenler
için sınıflarda
Farkyaratan Sınıflar Projesi’nde amacımız, eğitim ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- öğretmenleri, çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve yaşama geçirmeleri için yenilikçi ve güçlendirici uygulamalarla desteklemek.
farkyaratan becerileri
Ashoka “herkes fark yaratabilir” ilkesinden yola çıkarak, empati, ekip çalışması, liderlik, problem çözme, yaratıcılık becerilerini “farkyaratan beceriler” olarak tanımlıyor. Ashoka için farkyaratan becerileri edinmek, bu becerileri toplumsal dönüşüme katkı sağlamak için kullanmayı da kapsıyor.
destekleyen uygulamaları
derliyoruz ve paylaşıyoruz
Farkyaratan Sınıflar Projesi, farkyaratan becerileri destekleyen sınıfiçi uygulama örneklerine erişmeyi, bu uygulamaları derleyip görselleştirmeyi ve yaygınlaştırmayı içeriyor. Sitemizde, öğretmen olarak hem kendiniz için hem de öğrencilerle uygulamak için kaynaklar bulacaksınız.